Capitolul I

Confidențialitatea datelor și securitatea informațiilor

Accesarea www.turnuldeapa.ro implică acceptul utilizatorilor ca datele personale să fie păstrate și prelucrate. Scopul prelucrării acestor date sunt: crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, informarea despre orice alte promoții sau activități desfășurate de Restaurantul Turnul de Apă prin orice mijloace de comunicare (poștă, e-mail, telefon, SMS etc.).

Restaurantul Turnul de Apă se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, excepție făcând operatorul de marketing. Pe site-ul www.turnuldeapa.ro utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin prin accesarea contului și parolei personale.

Restaurantul Turnul de Apă nu poate fi făcut responsabil pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și a parolei utilizatorului.

Informațiile din contul de înregistrare, precum și datele din formularul de comandă vor fi folosite pentru procesarea comenzilor. Datele personale vor putea fi transmise autorităților în drept, pentru verificarea tranzacțiilor comerciale, sau orice verificări justificative în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Restaurantul Turnul de Apă garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic, dar nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de orice defecțiune sau eroare a softului de plăți integrat în site, pus la dispoziția utilizatorilor în vederea efectuării unei plăți cu cardul online.

Litigii

Restaurantul Turnul de Apă face tot posibilul ca toate neînțelegerile privind orice tip de dispută între părți să fie rezolvată pe cale amiabilă de către reprezentanții lor . În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, soluționarea litigiilor va reveni Instaței Judecătorești competente din România.

Dispozițiile finale

Dacă una dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecții condițiile și termenii de utilizare , valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat .